Izložba arhitekture – Milenija i Darko Marušić

0
pre 6 godina

Galerija+ Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Otvaranje: 9. mart 2018. 13h

Trajanje izložbe: 9-19. mart 2018.

Kustos: Vladimir Mitrović

Partneri: Departman za arhitekturu i urbanizam u Novom Sadu, Društvo arhitekata Novog Sada

MSUV se već više godina u kontinuitetu bavi prezentacijom arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva prvenstveno domaćih autora. Posle izložbi u Beogradu, Valjevu i Zrenjaninu, MSUV će ugostiti retrospektivnu izložbu arhitekata Darka (1940-2017) i Milenije Marušić. Na izložbi će biti prikazana njihova dela u hronološkom sledu, od vremena pozne moderne iz prvih godina sedme decenije XX veka i južnih delova blokova 61 i 62 na Novom Beogradu (sa M. Miodragovićem), zatim nastupajućeg postmodernog vremena krajem sedme decenije i naselja Cerak Vinogradi (sa N. Borovnicom), kao i grupacije porodičnih kuća “Cvećara” (sa Ž. Gašparovićem), s početka devedesetih, do prvih decenija ovog veka i vremena neomoderne, u kome su realizovana dva bulevarska stambeno-poslovna objekta u Novom Sadu i Beogradu, zatim objekat Banke u Novom Sadu i vrtić “Plava ptica” u naselju Cerak Vinogradi u Beogradu (2011). Arhitekti Milenija i Darko Marušić su svojim stručnim radom u poslednjih pedesetak godina na poseban način obeležili arhitektonsku scenu u Srbiji. Za zajednički rad dobili su najviša društvena i profesionalana priznanja i nagrade, od kojih se ističu nagrade Grada Beograda – Oktobarska (1981) i Aprilska (2012), kao i Veliku nagradu Saveza arhitekata Srbije za celokupno stvaralaštvo (1993).

“Stvaralaštvo Darka i Milenije Marušić treba razumeti duboko kontekstualno u dužem periodu njihovog rada. To vreme je određeno vremenom različitih tranzicija, kako društvenih, tako i stručnih promena – od perioda Moderne, preko Postmoderne do tzv. Druge moderne (Transmoderne). Kroz njihovu arhitekturu te promene nisu suprostavljene, već su shvaćene kao prirodna revizija jedinstvenog pristupa u kome se očitava posebna pažnja ka stvaranju arhitekture koja je prvenstveno okrenuta korisniku arhitekture i njegovim potrebama. To se posebno ogleda u stambenoj arhitekturi i pažljivom oblikovanju životnog prostora – od najšireg urbanističkog koncepta stambenog naselja, do organizacije stana i rešenja fasadnih detalja. Njihovi projekti su po pravilu duboko kontekstualizovani u fizičkom, prirodnom i kulturnom okruženju. Objekte koje su stvarali tretirali su ne kao izdvojena dela, već kao elemente ambijentalizacije prostora koji su, kroz materijalizaciju i oblikovnu formu, povezani sa elementima prirodnog i izgrađenog konteksta. U kulturološkom pogledu oni istovremeno jasno prate senzibilitet vremena u kome nastaju. Za bračni i stvaralački par Marušić posebno treba istaći naglašenu posvećenost arhitekturi od najšireg pogleda u kontekstu njene društvene uloge, učešća na arhitektonskim konkursima, manifestacijama i izložbama, do rešavanja najmanjih detalja pri realizaciji objekata, kao i praćenju sopstvenog stvaralaštva u životu nakon izgradnje.”
(arh. Milan Maksimović, docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu)

6) Vrtic Plava ptica Beograd 2011
Vrtić Plava Ptica, Beograd, 2011.
5) Metals banka Novi Sad 2007
Metals banka, Novi Sad, 2007. (izgradnja)
4) Naselje Cvecara Beograd 1993
Naselje Cvećara, Beograd, 1993.
3) Naselje Cerak Vinogradi Beograd 1988
Naselje Cerak Vinogradi, Beograd, 1988.
1) Milenija i Darko Marusic 2
Milenija i Darko Marušić ispred makete naselja Cerak Vinogradi

Na naslovnoj fotografiji: Blok 61, Novi Beograd, 1973.

Izvor svih fotografija: MSUV.