Javni uvid 2204: lokaliteti na Grbavici, Adamovićevom naselju i u Radničkoj ulici

0
pre 5 godina

JP “Urbanizam” je objavilo na javnom uvidu nacrt niza izmena plana generalne regulacije za pojedinačne lokacije u gradu, pod zajedničkim naslovom NACRT ODLUКE O IZMENAMA I DOPUNAMA PGR-a PROSTORA ZA MEŠOVITU NAMENU IZMEĐU BULEVARA EVROPE, BULEVARA CARA LAZARA, ULICA STRAŽILOVSКE I ŽARКA ZRENJANINA, BULEVARA MIHAJLA PUPINA, ULICA JEVREJSКE I FUTOŠКE U NOVOM SADU (lokalitet Medicinske škole „7. april“ i drugi) i pod brojem 2204.

Ovde donosimo kratak pregled tih lokacija, sa brojevima pod kojim su navedeni u nacrtu plana.

Lokalitet 4 i 5: pretežno stambeni nizovi na Adamovićevom naselju duž Bulevara Evrope i Cara Dušana označeni kao “opštegradski linijski centar”, kao i lokacija za poslovni objekat i vrtić između ulica Laze Nančića i Servo Mihalja.

Model

 

Urbanistička celina 2: kompleks Medicinske škole “7. april”.

Model

 

Lokalitet 22: kompleks višespratne garaže unutar bloka između ulica Lasla Gala i Danila Kiša.

Model

 

Urbanistička celina 11: kompleks vrtića i javni plato na uglu ulica Miše Dimitrijevića i Kola srpskih sestara.

Model

 

Urbanistička celina 12: kompleks bivše zgrade Elektroluksa/Agrarije u Lasla Gala 32.Model

 

Urbanistička celina 13: kompleks garaže i nova dvanaestospratnica u Radničkoj 2.

Model

Lokalitet 26: unutarblokovska trospratna garaža između ulica Miše Dimitrijevića i Doža Đerđa.

Model

 

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu primedbe na ove izmene plana na javnom uvidu, koji traje do 18. jula 2019. Primedbe se podnose u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove u Radničkoj 2, ili slanjem poštom na istu adresu. Formular za primedbe možete preuzeti ovde.

Svu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://www.nsurbanizam.rs/javni_uvid

 

Grafički prikazi lokacija su preuzeti iz dokumentacije dostupne na internet stranici JP “Urbanizam”.

1.
avatar
DaNS
35282 points
Dark mode