Konferencija: Održivi razvoj arheoloških lokaliteta, Arača 2017

0
pre 7 godina

Društvo arhitekata Novog Sada vas poziva da se prijavite za učešće u konferenciji Održivi razvoj arheoloških lokaliteta, Arača 2017, koja će se održati 20-21. aprila 2017. godine u opštini Novi Bečej.

Organizatori: Opština Novi Bečej, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
Partneri: Nacionalni komitet ICOMOS-a, Društvo konzervatora Srbije, Arheološki institut Beograd

Prijavljivanje:
Veb prezentacija
Raspis konkursa
Prijavni formular

Maketa sa fotografije: Modelart Arhitekti