Konkurs Kontinuirani Enterijer

0
pre 7 godina

Tim Dana Arhitekture 2017 objavio je otvoreni poziv studentima, mladim arhitektama i vizuelnim umetnicima mlađim od 35 godina da odgovore na temu Dana Arhitekture koji će se održati od 17. do 21. maja 2017. godine u Sarajevu.

Pored javnog poziva, koji za cilj ima prikupljanje širokog spektra ideja, razmišljanja i predloga, u sklopu Dana Arhitekture predviđena je organizacija tematske izložbe, izrada publikacije, te niz javnih događaja, panela i tribina koji će tematizovati, debatisati i spekulisati potencijalne scenarije arhitekture društva i prostora Kontinuiranog Enterijera. Kroz niz radionica i istraživačkih grupnih radova, u saradnji s organizacijom LIFT – prostorne inicijative i Asocijacijom Arhitekata BIH, istražiće se dobre prakse, upoznati intrigantne ideje, otkriti nepoznate želje i skrivene mogućnosti Kontinuiranog Enterijera nastale na prostoru od Švajcarske na severu do Turske na jugu Evrope. Plod istraživanja i tematskih radionica koje će se organizovati tokom marta i aprila u Sarajevu i Rijeci poslužiće kao podloga za tematsku izložbu Kontinuirani Enterijer, koja će biti postavljena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Potrebno je predložiti i prikazati svoje viđenje sadašnjosti i budućnosti kroz tekst, fotografije, snimke, montaže, crteže, modele, itd. Rok za slanje radova je 15. april 2017. godine.

Više o konkursu možete pročitati ovde i ovde.

Ilustracija: David Thomas Smith