Konkurs: Mala montažna kuća u prirodi

0
pre 3 godine

Portal Gradnja.rs, u saradnji sa kompanijom Alumil, raspisuje anketni konkurs s nagradnim fondom od 2500 evra.

Pandemija koronavirusa preokrenula je naš odnos prema radu i stanovanju na mnoge neočekivane načine. Život u prirodi, preko noći, postao je nova normala pa je za godinu dana kupoprodaja kuća u prirodi porasla je za čak 40%. Naročito su tražene nekretnine u okolini velikih gradova. Potražnja za montažnim kućama malih kvadratura dostigla je svoj istorijski vrhunac. Naročito su tražena rešenja koja se mogu brzo i lako sagraditi. Međutim, velika potražnja prouzrokovala je i velike probleme.

U masovnoj proizvodnji tipičnih rešenja najčešće su dostupne kuće skromnog oblikovanja i niskog cenovnog ranga. Ekološki standard, energetska efikasnost i dugotrajnost ovih objekata su upitni. Njihove arhitektonske vrednosti svedene su na minimum. Ponuda na tržištu ne pokriva savremena, atraktivna i celovita rešenja visokog standarda kvaliteta, oblikovanja i organizacije. Ali, kako i na koji način osmisliti malu montažnu kuću u prirodi, a da njeni kvaliteti zadovolje potrebe sofisticirane generacije korisnika?

Cilj konkursa

Nova generacija korisnika u potražnji je za vitalnom alternativom, arhitektonski skladno oblikovanom, funkcionalno besprekorno organizovanom, tehnološki napredno opremljenom, elegantnom jedinicom visokog ekološkog i cenovnog ranga.

Kako tema privremenog boravka u prirodi nije obrađena na celovit i adekvatan način, portal Gradnja.rs u saradnji sa kompanijom Alumil raspisuje otvoreni, anketni i regionalni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje “Male montažne kuće u prirodi powered by Alumil”.

Konkurs ima tri osnovna cilja. Prvi je da dođe do najboljih idejnih rešenja male montažne kuće u prirodi. Drugi je da okupi arhitekte zainteresovane za tipologiju malih kuća, a sve u nameri njihove promocije na stručnim portalima i društvenim mrežama kao primera dobre prakse koje treba slediti. Treći je da se sredstvima kreativnosti i inteligencije unapredi postojeći načini gradnje, ponude i očekivanja.

Konkursni zadatak

Učesnici imaju zadatak da urade idejno rešenje male montažna kuće za privremeni boravak i rad, neto površine od 24 do 48 m2 grejanog prostora. Jedinicu je potrebno nameniti za određenu lokaciju u prirodi – koju učesnici biraju sami. Lokacija mora biti u neposrednoj blizini grada koji ima preko 100.000 stanovnika, a najdalje na 100 kilometara od njegovog centra. Lokacija se može nalaziti u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji ili Bosni i Hercegovini.

Imaginarni klijent je par koji je upoznat sa savremenim tehnologijama i dizajnom, a svoj posao može obavljati i onlajn. Kao nosioci savremenog načina poslovanja, visoke mobilnosti, socijalnog i ekonomskog ranga u potražnji su za vrhunskim arhitektonskim rešenjima. Zanima ih maksimalni standard kako u pogledu oblikovanja, tako i u vidu materijala, opreme i detalja. Jedinica treba biti organizovana tako da omogući boravak i rad za dve osobe, kao i prenoćište za još dve osobe. Integracija rada i boravka obavezan je zadatak.

Uslov konkursa jeste da predloženo rešenje može biti sagrađeno ili montirano na izabranoj lokaciji za najviše 30 dana od dana završetka temelja. Za izradu temelja predvideti minimum neophodnog materijala. U cilju efikasne gradnje, osloniti se na tipski standard. Primena montažnih, polu-montažnih, prefabrikovanih i polu-prefabrikovanih sistema građenja je obavezna. Predlaže se korišćenje lokalnih i održivih materijala prilikom gradnje. Način gradnje je po sistemu “ključ u ruke”.

Posebno obratiti pažnju na standard i kvalitet prozora, njihovu zvučnu i termičku izolaciju. Zadatak je osmisliti i način zaštite imovine od provale u periodu kada se kuća ne koristi aktivno. Na fasadi i u enterijeru predložiti primenu trajnih i održivih materijala.

Žiri:

sekretar: Dragan Marković, Gradnja.rs.

Konkurs-Mala-montazna-kuca-u-prirodi-Ziri-782x541

Pravila konkursa

Konkurs je regionalan i anketni. Po tipu on je otvoren, jednostepeni i anoniman.

Pravo učešća na konkursu imaju arhitektonski biroisamostalni projektanti i studenti arhitekture iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Na konkursu arhitekte mogu učestvovati samostalno ili u timovima. Maksimalan broj članova jednog tima je do 5 učesnika. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo s jednim predlogom. Jedan pojedinac može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se izabrana rešenja predati na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i promocije izabranih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezno navođenja imena autora.

Sadržaj konkursnog rada

– Tri prostorna prikaza (rendera) – 2 spoljašnja i jedan unutrašnji (JPEG),
– Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme (A3 format, PDF)
– Jedan karakterističan presek sa prikazom terena (A3 format, PDF),
– Prikaz postupka izgradnje – eksplodirana aksonometrija, dijagram ili šema (A3 format, PDF),
– Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme (A4 format ,PDF – do 300 reči).

Tri prostorna prikaza (rendera) potrebno je dostaviti u JPG formatu i moraju biti minimalne veličine 1.920 x 1.080 piksela.

Osnovu objekta sa rasporedom nameštaja i jedan karakterističan presek sa prikazom terena potrebno je dostaviti u PDF formatu, na A3 listu (vertikalna ili horizontalna orijentacija), u razmeri 1:50.

Prikaz postupka izgradnje, takođe, dostaviti u PDF formatu na A3 listu.

Tekstualni opis i svi grafički prilozi u gornjem desnom uglu moraju imati šifru od 7 brojeva. Za sve tekstualne opise koristiti font Arial i njegove derivate (Arial Narrow, Arial Bold…).

Dostavljanje konkursnog materijala:

Konkursni materijal učesnici dostavljaju putem maila na adresu konkurs@gradnja.rs. Subject maila treba glasiti „Konkurs_šifra rada“. Na primer, „Konkurs_1597532“. Ukoliko su fajlovi zbirno veći od 10MB, koristiti uslugu WeTransfera.

Pored konkursnog materijala (grafički prilozi i tekstualno obrazloženje), učesnici su u obavezi da dostave i jedan A4 fajl u PDF formatu pod nazivom “AUTORI_šifra”. Na primer „AUTORI_1597532“. U fajlu navesti imena autora/autorskog tima, njihov kontakt telefon i e-mail adresu.

Rokovi:

 • Početak konkursnog roka
  • 14. april 2021.
 • Rok za dostavljanje pitanja na kontakt@gradnja.rs:
  • 30. april 2021.
 • Rok za predaju radova:
  • 31. maj 2021.
 • Objava rezultata konkursa:
  • 14. jun 2021.

Kriterijumi za ocenu radova:

Kako je predmet konkursa Mala montažna kuća u prirodi powered by Alumil visokog ranga kvaliteta i opremljenosti, njene glavne osobine biće tretirani kao polazni kriterijumi za ocenu od strane stručnog žirija.

Pristigli radovi biće vrednovani sa po 25 bodova prema kriterijuma:

1. mala – usklađenost obrazaca organizacije i oblikovanja prostora male kvadrature,
2. montažna – ekonomija i postupak gradnje, smislenost sklopa prema tipskom standardu,
3. lokacija – primerenost i atraktivnost izabrane lokacije, uspostavljanje veze predela i arhitekture,
4. kvalitet – energetska efikasnost, usklađenost materijala, opreme i nameštaja visokog cenovnog ranga,

Nagrade:

Ukupni fond za nagrade iznosi 2.500 evra.

1. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 1.000 evra

2. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 600 evra

3. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 400 evra

Priznanja:
Pet priznanja u iznosu od 100 evra.

Ukoliko na konkurs ne stigne više od 8 radova, Žiri zadržava pravo da fond od 2.500 evra rasporedi na drugačiji način.

Sponzor:

Sponzor konkursa „Mala montažna kuća u prirodi“ je kompanija Alumil.

 

Izvor: Gradnja.rs

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode