Konkurs za izbor projekta- Bijenale u Veneciji 2023. godine

0
pre 1 godina

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Muzej primenjene umetnosti, kao realizator nastupa, u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije

NAJAVLjUJU

da će javni neanonimni dvostepeni Konkurs za izbor projekta koji će predstavljati Republiku Srbiju na 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture Bijenala u Veneciji 2023. godine
biti raspisan do 31. oktobra 2022. godine

Komesar nastupa:
Slobodan Jović, arhitekta

Predsednica Stručnog saveta:
Biljana Jotić, MA Istoričar umetnosoti i kustos, v.d. direktorka Muzeja primenjene umetnosti

Članice Stručnog saveta:
prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta
dr Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta
prof. dr Miljana Zeković, arhitekta
docent dr Snežana Vesnić, arhitekta
Ana Đurić, arhitekta
docent dr Jelena Mitrović, arhitekta