Pokrenut je projekat ‘Urbanistička straža’

0
pre 4 godine

Urbanistička straža je projekat Društva arhitekata Novog Sada, pokrenut kao platforma preko koje zainteresovani građani mogu organizovano i aktivno da učestvuju u procesima urbanističkom planiranja u Novom Sadu i zvaničnoj gradskoj prostornoj politici.

Stručni tim Urbanističke straže prati planerske procese u gradu, obaveštava javnost o prilikama za participaciju građana na javnim uvidima u planove i u tome im asistira.

Projekat je nastao iz želje da se organizovanije pomogne građanima koji kontaktiraju Društvo arhitekata Novog Sada kada traže saveznika i pomoć prilikom uputnih promena planova za lokacije u gradu koje ih se tiču.

To je rezultat lokalne percepcije Društva kao značajanog činioca i glasa nezavisne struke u odbrani javnog interesa kada je reč o prostoru grada.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Urban Planning Watch Team uz podršku Fondacije Hajnrih Bel – Regionalne kacelarije u Beogradu.