POZIV na izbornu Skupštinu DaNS

0
pre 2 godine

***Izmena 16.05: Skupština će se održati u prostorijama Inženejrske komore Srbije u Novom Sadu, Danila Kiša 3.

Pozivamo sve članove na izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada, koja će se održati 17. maja 2022. godine sa početkom u 18 časova u prostorijama DaNS-a u Ulici Svetozara Miletića br. 20 Inženejrske komore Srbije u Novom Sadu, u Danila Kiša 3.

DNEVNI RED

  1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
    • tri člana i Predsednik
    • dva overača zapisnika
  2. IZVEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U PERIODU 2020-2022
  3. IZBOR UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA DaNS
    (7 članova, 6 članova UO + Predsednik)
  4. RAZNO

Predloge izbornih lista za Predsednika i šest članova Upravnog odbora DaNS možete dostaviti zaključno sa 13.5.2022. godine putem e-maila: dans@dans.org.rs, ili poštom na sledeću adresu:

Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20
21000 Novi Sad

Pravo glasa imaju svi članovi DaNS, diplomirani inženjeri arhitekture sa aktivnom članarinom za 2022. godinu. Obnova godišnje članarine vrši se uplatom:

1200 din
340-2197-32 Erste Banka
Svrha uplate: Godišnja članarina za 2022. godinu
Poziv na broj: datum uplate npr. (17052022)

Izgled uplatnice za članarinu možete pogledati ovde.
Očekujemo vaš dolazak na Skupštinu u što većem broju.

U Novom Sadu, 15.4.2022,

Miljan Cvijetić, dipl. inž. arh.

Predsednik DaNS

Skeniran dokument Poziva pogledajte ovde.

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode