Poziv na izbornu Skupštinu i lista kandidata

0
pre 1 godina

Poštovane kolege,

podsećamo vas da se izborna Skupština Društva arhitekata Novog Sada održava u utorak 17. maja 2022. godine sa početkom u 18 časova. Skupština će se održati u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu, u ulici Danila Kiša 3 (pasaž iz Bulevara Oslobođenja), umesto u prostorijama Društva arhitekata Novog sada kako je prethodno bilo najavljeno.

DNEVNI RED:

  1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
    • tri člana i Predsednik
    • dva overivača zapisnika
  2. IZVEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U PERIODU 2020-2022
  3. IZBOR UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA DaNS
    (7 članova, 6 članova UO + Predsednik)
  4. RAZNO

U propisanom roku je stigla jedna izborna lista sa kandidatima za članove Upravnog odbora, na kojoj se nalaze kolege:

1. Ana Ferik-Ivanovič (kandidat za predsednika)
2. Aleksandra Marinčić
3. Teodora Basta
4. Milena Đinić
5. Ilija Gubić
6. Jovan Đerić
7. Stevan Rodić

Prema tome, Skupština će se izjašnjavati o predlogu da kandidati sa ove liste budu novi članovi Upravno odbora.

Pravo glasa imaju svi članovi DaNS, diplomirani inženjeri arhitekture sa aktivnom članarinom za 2022. godinu. Obnova godišnje članarine vrši se uplatom:

1200 din
340-2197-32 Erste Banka
Svrha uplate: Godišnja članarina za 2022. godinu
Poziv na broj: datum uplate npr. (17052022)

Očekujemo Vaš dolazak na Skupštinu u što većem broju.

U Novom Sadu, 16.5.2022,
                              
Miljan Cvijetić, dipl. inž. arh.

Predsednik DaNS