Poziv na izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada

0
pre 4 godine

Pozivamo sve članove na izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada koja će se održati 10. marta 2020. godine sa početkom u 18 časova u Sali regionalnog centra Inženjerske komore Srbije u Ulici Danila Kiša br. 3 u Novom Sadu.

DNEVNI RED

1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
– tri člana i Predsednik
– zapisničara
– dva overača zapisnika
2. IZBOR UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA DaNS
(7 članova, 6 članova UO + Predsednik)
3. RAZNO

Predloge izbornih lista za Predsednika i šest članova Upravnog odbora DaNS možete dostaviti zaključno sa 5.3.2020. godine putem e-maila: dans@dans.org.rs, ili poštom na sledeću adresu:

Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20
21000 Novi Sad

Pravo glasa imaju svi članovi DaNS sa aktivnom članarinom za 2020. godinu. Očekujemo vaš dolazak na Skupštinu u što većem broju.

poziv_za_izbornu_skups_tinu_2020.pdf

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode