Poziv za izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada

0
pre 6 godina
DaNS

Ovim putem želimo da pozovemo sve članove na izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada koja će se održati 12. marta 2018. godine sa početkom u 18 časova u Sali regionalnog centra Inženjerske komore Srbije u Ulici Danila Kiša br. 3 u Novom Sadu.

DNEVNI RED

 1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
  – tri člana i Predsednik
  – zapisničara
  – dva overača zapisnika
 2. IZBOR UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA DaNS
  (7 članova, 6 članova UO + Predsednik)
 3. RAZNO

S obzirom da je prijavljena samo jedna izborna lista, prezentacija kandidovanih članova neće biti održana 6. marta 2018. godine. Na Skupštini 12. marta biće prilika da svi kandidati daju svoje predloge za budući rad Društva, odgovaraju na pitanja članova i u konstruktivnom dijalogu obrazlože svoje programe. Pozivamo sve članove da uzmu aktivno učešće u celokupnom izbornom procesu kako bismo zajednički uneli novu pozitivnu energiju u budući rad Društva.

Pravo glasa imaju svi redovni članovi uključujući penzionere i članove sa uplaćenom članarinom za 2018. godinu. Članarine se mogu obnoviti na Skupštini, neposredno pre glasanja.

Takođe, pozivamo članove da ovom prilikom preuzmu najnoviji, 83. broj časopisa DaNS koji se bavi današnjom arhitektonskom konkursnom praksom u regionu.

Preuzmite prijavljenu izbornu listu: Izborna lista 2018