Poziv za učešće na 21. Salonu arhitekture Novi Sad

0
pre 6 godina

*OBAVEŠTENJE*
21. Salon arhitekture Novi Sad će biti otvoren u subotu 29.09.2018. u 19h, u Galeriji Macut na Spensu u Novom Sadu.

 

DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada poziva sve zainteresovane da prijave svoje radove za izlaganje na 21. Salonu arhitekture Novi Sad koji će se održati od 29. septembra do 6. oktobra 2018. godine.

Ovogodišnji Salon prati koncept zacrtan na njegovom prethodnom izdanju 2016. godine, kada je snažnije inkorporirana međunarodna orijentacija u identitet Salona, i to ona koja se tiče našeg najbližeg okruženja i zajedničkog kulturnog prostora. Stoga su u konkurenciji za nagrade Salona ravnopravni učesnici sa svojim radovima iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, te Mađarske i Rumunije. Salon arhitekture Novi Sad želi da prikaže presek arhitektonske prakse upravo iz tako ocrtanog regiona, kako bi se stvorili bolji uslovi za poređenje trenutnog stanja arhitekture lokalnih scena koje počivaju na često zajedničkom nasleđu. Ishodišta tih scena su već dugo vremena različita, ali tim pre je potrebno negovati mesto njihovog kontinuiranog susreta i vrednovanja, što je upravo Salon arhitekture Novi Sad.

Propozicije

Salon je međunarodnog karaktera. Pravo na prijavu radova imaju učesnici iz: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Mađarske i Rumunije.

Učesnici Salona mogu konkurisati za nagrade u sledećim kategorijama:

1. Arhitektura
2. Urbanizam
3. Enterijer
4. Konkursni radovi
5. Studentski radovi
6. Publikacije
7. Digitalni prostor
8. Eksperiment u arhitekturi

Pod kategorijom Digitalni prostor se podrazumevaju radovi iz oblasti CGI dizajna (arhitektonske vizualizacije, animacije, game design), parametarskog dizajna, digitalne fabrikacije, generativnog i interaktivnog dizajna i slično.

U kategoriju Eksperiment u arhitekturi spadaju i scenski dizajn, instalacije, efemerna arhitektura i slično.

Jedna prijava može sadržati samo jedan rad, prijavljen u samo jednoj kategoriji.

Na Salon mogu biti prijavljeni radovi nastali ili realizovani u poslednje tri godine.

Prijave se mogu slati na srpskom ili engleskom jeziku.

U cilju promovisanja dobre arhitektonske prakse u Vojvodini, posebno priznanje Salona biće
dodeljeno radovima realizovanim na ovom području.

Terminski plan

Početak konkursa: 23.07.2018.
Rok za dostavu radova za selekciju (elektronski): 01.09.2018. 07.09.2018.
Rezultati selekcije biće poznati autorima do: 12.09.2018. 17.09.2018.
Rok za dostavu plakata za izložbu i materijala za katalog (elektronski): 20.09.2018. 23.09.2018.
Otvaranje Salona i dodela nagrada: 28.09.2018. 29.09.2018.

Članovi Žirija

Dejan Todorović (NOOTO, Beograd)
Srđan Jovanović Weiss (CUNY Spitzer School of Architecture, New York)
Mika Cimolini (MAO Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana)
Jasmin Sirčo (Dani arhitekture Sarajevo)
Ana Mrđa (Arhitektonski fakultet/UHA, Zagreb)

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji prođu selekciju žirija. Kotizacija obezbeđuje izlaganje na salonu, štampu izložbenog rada i jedan primerak kataloga koji će se štampati nakon Salona.

Kotizacija iznosi:

4000 din / 35 eur – za sve učesnike, osim:
2500 din – za članove DaNS-a
1800 din / 15 eur – za studente
0 din – za učesnike u kategoriji Publikacije, koji umesto uplate kotizacije ostavljaju DaNS-u po jedan primerka svoje publikacije.

Instrukcije za plaćanje iz Srbije:

U korist: Društvo arhitekata Novog Sada
PIB: 101699998
Broj tekućeg računa: 340-2197-32
Erste bank A.D. Novi Sad
Poziv na broj: upisati datum uplate

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva:

Erste bank a.d. Novi Sad
IBAN: RS35340000001101446764
SWIFT: GIBARS22
Ime: Društvo arhitekata Novog Sada
Adresa:  Svetozara Miletića 20,  21000 Novi Sad, Srbija
Adresa banke : Erste bank a.d., Bulevar Oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
Swift banke: GIBAATWG

Tehničke informacije za prijavu radova (faza pre-selekcije)

Jedna prijava se odnosi na jedan rad u jednoj kategoriji. Prijavni formular i materijal poslati na adresu:
salon.arhitekture.ns@gmail.com

1. Prijavni formular možete preuzeti ovde. Prijavu poslati u .DOC ili .DOCX formatu, sa nazivom u sledećoj formi:
prezimejednogautora_rednibrojprijave_kategorija.doc
kao npr:
petrovic_1_arhitektura.doc
Redni broj prijave se odnosi na lični broj prijavljenih radova, u slučaju da neko šalje više od jednog
rada.

2. Pored prijavnog formulara potrebno je poslati i paket materijala u .RAR ili .ZIP formatu, sa
nazivom u sledećoj formi:
prezimejednogautora_rednibrojprijave_kategorija.rar
Ovaj paket treba da sadrži:
– maksimalno 10 grafičkih priloga i ilustracija koje najbolje prikazuju projekat (fotografije, osnove, preseci, 3D prikazi, i sl.), u JPG ili PDF formatu;
– tekstualni opis projekta – maksimalno 2000 karaktera (sa razmacima);
– ukoliko autori žele da pošalju video ili neki drugi veliki fajl, molimo Vas da pošaljete link za online pregledanje.

Autorima selektovanih radova će naknadno biti dostavljene instrukcije za uplatu kotizacije i
pripremu materijala za izložbu i katalog.

 

Prijavni formular