Poziv za učešće na Salonu arhitekture

0
pre 9 godina

 

DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada poziva sve zainteresovane da prijave svoje radove za izlaganje na 20. Salonu arhitekture koji će se održati u Novom Sadu od 3. do 12. juna 2016. godine.

U kontekstu vremena i događaja kojima smo svedoci, izražena je potreba za ponovnim promišljanjem arhitekture, njene uloge i pozicije u društvu, kulturi i sistemu u kojem delujemo. Arhitektura u savremenom kontekstu više se ne može posmatrati kao homogena disiplina; derivati arhitektonske struke i njenih činilaca–arhitekata – odavno su rasuti kroz niz drugih oblasti i polja delovanja.

Ovogodišnji, jubilarni 20. Salon arhitekture u Novom Sadu želi da kroz selekciju izloženih radova, seriju predavanja i debata otvori prostor za slobodno i otvoreno promišljanje o definisanju pozicije arhitektonske struke u kontekstu regiona i prepoznavanja svih njenih aktera i produkata, a pre svega podrži prevazilaženje svih imaginarnih barijera koje imamo među sobom. Zato želimo da u potpunosti „otvorimo“ Salon ka regionu, sagledamo stvari koje nas povezuju i uočimo „bitke“ u kojima smo kao disciplina zajedno.

Želimo da posmatramo arhitekturu u proširenom polju – od društvenog i prostornog aktivizma, preko građenja, do teorijskog promišljanja i digitalnog prostora. Postavljajući ih tako, iznad disciplinarnih podela, ukazaćemo na specifične vrednosti koje u mnoštvu i različitosti grade kompleksnu sliku arhitekture danas.

Konačno, u krajnjem ishodu, želja nam je da gledajući izvan disciplina, podela i regiona, među sobom uočimo nova polja delovanja, upoznamo se, povežemo, umrežimo, i tako se zajednički bavimo prostorom u kojem živimo.

Propozicije

Salon je međunarodnog karaktera. Cilj novosadskog Salona arhitekture jeste da se pozicionira kao mesto regionalne revije arhitektonske produkcije. Stoga, u konkurenciji za sve kategorije i Veliku nagradu Salona konkurišu radovi nastali ili realizovani na prostoru bivših jugoslovenskih republika, kao i Mađarske i Rumunije.

U cilju promovisanja dobre arhitektonske prakse u Vojvodini, posebno priznanje Salona biće dodeljeno radovima realizovanim na ovom području.

Učesnici Salona mogu konkurisati za nagrade u sledećim kategorijama:

  1. Arhitektura
  2. Urbanizam
  3. Enterijer
  4. Studentski radovi
  5. Publikacije
  6. Digitalni prostor
  7. Eksperiment u arhitekturi

Pod kategorijom „Digitalni prostor“ se podrazumevaju radovi iz oblasti CGI dizajna (arhitektonske vizualizacije, animacije, game design), parametarskogdizajna, digitalne fabrikacije, generativnog i interaktivnogdizajna i slično..

Za sve kategorije konkurišu realizovana dela, nerealizovani projekti i konkursni radovi.

Jedna prijava može sadržati samo jedan rad, prijavljen u samo jednoj kategoriji.

Na Salon mogu biti prijavljeni radovi nastali ili realizovani u periodu od poslednje tri godine.

Prijave se mogu slati na srpskom ili engleskom jeziku.

Terminski plan

Početak konkursa: 12.04.2016.

Rok za dostavu radova za selekciju (elektronski): 30.04.2016.

Rezultati selekcije biće poznati autorima do: 07.05.2016.

Rok za dostavu plakata za izložbu i materijala za katalog (elektronski): 23.05.2016.

Otvaranje Salona i dodela nagrada: 03.06.2016.

Žiri

Grozdana Šišović (re:a.c.t. Beograd)
Ana Džokić (STEALTH.unlimited, Beograd/Roterdam)
Marc Neelen (STEALTH.unlimited, Beograd/Roterdam)
Idis Turato (Arhitektonski biroTurato, Rijeka)
Eugen Pănescu (Planwerk, Kluž)

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji prođu selekciju žirija. Kotizacija obezbeđuje izlaganje na salonu, štampu izložbenog rada i jedan primerak kataloga koji će se štampati nakon Salona.

Kotizacija iznosi:

4000 din / 35 eur – za sve učesnike, osim:

2500 din – za članove DaNS-a

1200 din / 10 eur – za studente

0 din – za učesnike u kategoriji Publikacije, koji umesto uplate kotizacije ostavljaju DaNS-u po dva primerka svoje publikacije.

 

Tehničke informacije za prijavu radova (faza pre-selekcije)

Jedna prijava se odnosi na jedan rad u jednoj kategoriji. Prijavni formular i materijal poslati na adresu:

salon.ns.2016@gmail.com

 

1.Prijavni formular možete preuzeti sa internet stranice DaNS-a: www.dans.rs

Prijavu poslati u .DOC formatu, sa nazivom u sledećoj formi:

prezimejednogautora_rednibrojprijave_kategorija.doc

kao npr:
petrovic_1_arhitektura.doc

Redni broj prijave se odnosi na lični broj prijavljenih radova, u slučaju da neko šalje više od jednog rada.

2. Pored prijavnog formulara potrebno je poslati i paket materijala u .RAR ili . ZIP formatu, sa nazivom u sledećoj formi:
prezimejednogautora_rednibrojprijave_kategorija.rar

Ovaj paket treba da sadrži:

  • maksimalno 10 grafičkih priloga i ilustracija koje najbolje prikazuju projekat (fotografije , osnove, preseci, 3D prikazi, i sl.), u JPG ili PDF formatu
  • tekstualni opis projekta – maksimalno 2000 karaktera (sa razmacima)
  • Ukoliko auotri žele da pošalju video ili neki drugi veliki fajl, molimo Vas pošaljete link za online pregledanje.

Autorima selektovanih radova će naknonadno biti dostavljene instrukcije za uplatu kotizacije i pripremu materijala za izložbu i katalog.

 

 

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode