Rekonstrukcija vile Monja, CG

0
pre 8 godina

Priznanje u kategoriji Enterijer dodeljuje se autorima:
Nikola Novaković, Radovan Radoman / Enforma

za projekat rekonstrukcije vile “Monja” u Ljutoj, Kotor, Crna Gora

Godina projektovanja: 2014.
Godina izgradnje: 2014-2015.

Opis:
U istorijski najstarijem i lokacijski nasevernijem djelu Bokokotorskog zaliva nalazi se naselje Ljuta. Postojeće ambijente smo mapirali kao osnovu za razvoj koncepta, tako što smo u unutrašnjost objekta, na gornjim etažama, podjelili na tri jasno izdefinisane zone: spavaći blok, centralni galerijski prostor, kamin sala i dječija soba. Pored minimalnih intervencija na spoljašnjost ovog tradicionalnog objekta, sa elementima baroka, radjenih u skladu sa konzervatorskim uslovima, predmetna građevina je rekonstruisana kao luksuzan stambeni objekat.

enforma_dans

Kako bi podjela bila jasnija i konkretnija, postavljen je cilj oslobađanja centralnog prostora suvišnih elemenata, formirajući jedinstven galerijski prostor, atrijumskog tipa, kao vertikalnu podjelu lijeve i desne strane objekta. Dematerijalizacija komunikacija sa obe strana objekta (što je prikazano na grafikonu), uvođenjem staklenog mosta i stepeništa postignuta je izražajnija podela enterijera. Ovakvim raslojavanjem istaknute su pomenute cjeline i istovremeno je stvoren jedinstven unutrašnji prostor koji vizuelno povezuje sve tri etaže.

Funkcionalno složenija od spavaćeg bloka, desna strana objekta se na nivou prvog sprata sastoji od kamin sale koja je sa ostatkom objekta vezana staklenim mostom. Akcenat u prostoru predstvalja diječija spavaća soba obložena drvenim talpama koja se nalazi na samom vrhu objekta. Asociranjem na kućicu na drvetu, sa prozorom na centalni hol, dječija soba je u potpunoj izolaciji od ostalih prostorija i predstavlja svojevrstan kutak.

Poigravanjem sa modernim i tradicionalnim elementima i materijalima stvoren je jedinstveni prostor: uvođenjem tradicionalnog stepeništa u prizemlju, elemenata od kovanog gvožđa, kamenih zidova i maltera sa jedne strane i staklenih ograda i komunikacija i čelika sa druge strane. Korisnici prostora istovremeno uživaju u benefitima postojećeg ambijentalnog “duha” stare kamene kuće i estetske i funkcionalne ispunjenosti potreba savremenog načina življenja.

enforma_dans

 

Foto: Relja Ivanić