Žene i muškarci u odgovoru na izazove klimatskih promena

0
pre 6 godina
DaNS

FORUM
“Žene i muškarci u odgovoru na izazove klimatskih promena”

Svečana sala Visoke poslovne škole, Novi Sad
Vladimira Perića-Valtera 4, Novi Sad
27.mart, 2018. godine., 11.00-14.00 časova

Iz najave događaja:

Novi Sad je prepoznat kao domaćin jednog od šest regionalnih foruma koje u okviru projekta “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ kancelarija UN Women organizuje širom Srbije, u saradnji sa Ženskim arhitektonskim društvom i uz podršku lokalnih partnera. Cilj foruma u Novom Sadu je da okupi ključne lokalne aktere, predstavnike lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, stručne javnosti iz oblasti arhitekture, urbanog planiranja, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti, kao i predstavnike kompanija sa inovativnim poslovnim modelima u oblasti obnovljivih izvora energije, održivog upravljenja otpadom, reciklaže i informacionih tehnologija, kojima će biti naglašen značaj sistematskog uključivanja rodne perspektive u politike i intervencije u oblasti klimatskih promena i predstavljen mehanizam aktuelnog poziva – “Izazov za zrele projektne ideje” unutar projekta “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“.


PROGRAM FORUMA:
11:00 Okupljanje gostiju / Registracija
11:15 Pozdravna reč
Prezentacije:
11:20 Predstavnik/ca kancelarije UNDP: Najava predstojećih
poziva za inovativna rešenja iz oblasti klimatskih
promena unutar projekta “Lokalni razvoj otporan na
klimatske promene”
11:35 Natalija Ostojić, UN Women Srbija: Rodno osetljivi
kriterijumi unutar poziva za inovativna rešenja iz oblasti
klimatskih promena
11:50 Kafe pauza
12.00 Milena Zindović, Žensko arhitektonsko društvo i
Pametni grad: Rodni aspekti održivog planiranja
12:20 Gordana Đilas, Zavod za urbanizam Novi Sad: Održivi
razvoj Novog Sada
12:40 Srđan Krčo, Dunav NET:
Informacione tehnologije za održivi grad – Smart City
13:00 Diskusija: Kratko predstavljanje projekata lokalnih
organizacija i diskusija o razvoju njihovih ideja u
potencijalne aplikacije za otvoreni poziv “Izazov za
zrele projektne ideje”: inovacije.klimatskepromene.rs/
14:00 Završetak događaja

Učešće na Forumu je besplatno.
Potrebno je poslati email sa potvrdom dolaska: rsvp@zad.rs

Više informacija na: inovacije.klimatskepromene.rs/

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode