1996 – Miroslav Krstonošić

0
pre 8 godina
MIROSLAV KRSTONOSIC

Miroslav Krstonošić je rođen 1932. godine u Novom Sadu. Maturirao je u poslednjoj generaciji Muške gimnazije u rodnom gradu, a studije arhitekture je završio na ljubljanskom Arhitektonskom fakultetu u klasi profesora Ede Mihevca, na odseku za unutrašnju i industrijsku arhitekturu, 1955. godine. Po okončanju studija radi kao stipendista u ateljeu profesora dr Hansa Rajhova u Hamburgu. Potom kao stipendista OECD-a (Privredna komora) specijalizuje enterijer za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u više evropskih zemalja i SAD. Do osnivanja samostalnog projektnog ateljea, Krstonošić 1960. godine radi kao projektant u Gospodarskom rastavišču u Ljubljani, G.O. „Neimar“ u Novom Sadu i u Projektnom zavodu Vojvodine. Od 1972. do 1988. radi kao projektant i direktor u projektnom preduzeću „Plan“ u Novom Sadu. Od 1990. vodi vlastiti projektni biro „Plan“ u Pragu. Vanredno je predavao u Srednjoj tehničkoj, Višoj tehničkoj i Školi za primenjenu umetnost „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu. Bavio se projektovanjem javnih zgrada, hotela, pozorišta, hala, tipskih projekata samoposluga i benzinskih pumpi, kolektivnih i individualnih stambenih objekata, enterijera, adaptacijama, rekonstrukcijama, spomenika i spomeničkih kompleksa, a bavio se i pozorišnom scenografijom i industrijskim dizajnom. Pored projektanske delatnosti Krstonošić se bavio eseistikom i publicistikom putem prikaza i kritičkih osvrta u dnevnoj i stručnoj štampi (Dnevnik, Večernje novosti, Borba, Arhitektura urbanizam, gde je bio urednik za Vojvodinu. Član je UPIDIV-a od 1960. godine. Nosilac je više društvenih priznanja i nagrada za arhitekturu. Bio je sekretar DANS-a u dva mandata, predsednik Saveta UPIDIV-a i član Komisije za razvoj nauke APV. Živi i radi u Novom Sadu.

1996 MIROSLAV KRSTONOŠIĆ

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode