2002 – Dušan Krstić

0
pre 8 godina
Dusan Krstić

Dušan Krstić je rođen u Novom Sadu 25. decembra 1938. godine gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju “Svetozar Marković”. Studije arhitekture završio na Arhitektonskom fakultetu Beogradskog Univerziteta (1962). Karijeru arhitekte započeo u Projektnom zavodu Vojvodine (1962-1971), potom kao projektant bio angažovan u Zavodu za fizičku kulturu (1971-1974) i Novotehni (1974-1976). Od tada do 2001. vodeći je arhitekta projektnog biroa Projekat 76 novosadskog Neimara. Na Fakultetu tehničkih nauka – smer Arhitektura, Novosadskog univerziteta, izabran je za vanrednog profesora na predmetima stanovanja i arhitektonskog projektovanja. Krstić je autor većeg broja stambenih zgrada, društvenih, zdravstvenih, školskih i poslovnih objekta. Učestvovao je više konkurs i izložbi. Bio je član Jugoslovenskog društva za teoriju i kritiku arhitekture, kao i sekretar Društva arhitekata Novog Sada (1969-1972) i član uređivačkog odbora arhitektonskog magazina DaNS. Održao je veći broj predavanja iz oblasti arhitekture i njene savremene istorije na stručnim i javnim tribinama u Novom Sadu i Beogradu. Brojne članke, studije, kritike i recenzije objavljivao u stručnim časopisima (Arhitektura Urbanizam, ČiP, Arhitektura, DaNS) i dnevnim novinama (Politika, Dnevnik). Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Novog Sada 1972. godine.

2002 DUŠAN KRSTIĆ

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode