Konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma

0
pre 7 godina

Raspisivač / Naručilac konkursa: DP Beogradski Sajam, Beograd, www.sajam.rs

Sprovodilac konkursa: Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, Beograd, www.dab.rs

Upravni odbor Beogradskog sajma je usvojio Odluku kojom daje saglasnost da se putem javnog konkursa pribavi idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9 Beogradskog sajma. Program konkursa obuhvata:

  • idejno rešenje arhitekture i enterijera objekata koji se transformišu i u okviru kojih se vrši prenamena prostora u konferencijski centar sa izložbenim prostorom;
  • idejno rešenje parternog i saobraćajnog uređenja prostora ispred hala 7, 8 i 9 u cilju formiranja svečanog prijemnog platoa, kao i pratećeg parkiranja.

Prilikom donošenja Odluke o rekonstrukciji prostora hala Upravni odbor je imao u vidu značaj Beogradskog sajma kao centralne sajamske institucije u našoj zemlji i regionu, dosadašnje učešće najznačajnijih imena srpske arhitekture u projektovanju izložbenih hala (arhitekta Milorad Pantović je osvojio prvu nagradu na konkursu za idejni projekat, 1953.), kao i potrebu da se do budućeg izgleda hala 7, 8 i 9  dođe izborom najboljih i najkvalitetnijih arhitektonskih rešenja.

Cilj je da se putem javnog konkursa dođe do najboljih idejnih rešenja za buduću realizaciju projekta na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača konkursa, a preciziranim u Programskom zadatku. Izabrana konkursna rešenja biće osnov za izradu projektne dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova, potom izradu projekta PGD – projekta za dobijanje građevinske dozvole, kao i projekta PZI – projekta za izgradnju (u slučaju da se Investitor opredeli za ovakvu proceduru).

Program i raspis konkursa možete preuzeti ovde.

Više o konkursu možete pročitati ovde.