Obeležavanje 20 godina novosadske škole arhitekture

0
pre 7 godina

Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu organizuje prvi u nizu događaja kojima će obeležiti 20 godina od svog osnivanja. Izložba i radionice koje će voditi asistenti u saradnji sa studentima odvijaće se svakodnevno u periodu 4 – 15. oktobra 2016. godine u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35, Novi Sad). Radionice su otvorenog tipa i trajaće od 9-16 časova, a završne prezentacije počinju svakog radnog dana od 16 časova. Departman poziva sve zainteresovane da se aktivno uključe u rad radionica i time doprinesu obeležavanju ovog jubileja. Svečano zatvaranje izložbe i radionica održaće se u subotu, 15. oktobra 2016. godine, u 17 časova u Muzeju Vojvodine.

 

 

arhns20-flajer1

 

 

PLAN RADIONICA:

utorak 4. oktobar: ČOVEK I PROSTOR

kabinet 510 (Aleksandra Milinković, Stefan Škorić, Jelena Despotović, Dijana Brkljač)

Osnovni koncept radionice je ispitivanje i utvrđivanje mera ljudskog tela, uočavanje razlika i uprosečivanje kao proces koji rezultira izradu nameštaja određenih dimenzija i olakšava njegovu upotrebu. Drugu fazu predstavlja dimenzionalna analiza nameštaja koji se svakodnevno koristi, principi njihovog komponovanja i načina korišćenja, a sve uz proveru i utvrđivanje odnosa i položaja ljudskog tela prilikom eksploatacije istih. Istraživanjem ovih relacija, studenti bi se upoznali sa terminima aktivne i pasivne mere, osnovni i upotrebni gabarit, upotrebni predmet i upotrebni prostor, modul, a krajnji cilj je da se sprovede provera svega utvrđenog na nekom od zadatih komada nameštaja.

 

sreda 5. oktobar:  21 IKONIČNA KUĆA SAVREMENE SRPSKE ARHITEKTURE

kabinet 503 (Ivan Stanojev)

Radionica obuhvata odabir 21 kuće naše savremene arhitekture, suprotstavljajući lični i objektivni odabir, te podrazumeva debatu oko mehanizama pronalaska primera i kriterijumima odabira. Nakon izbora, kroz diskusiju će se tražiti mehanizmi i mogućnosti njihovog predstavljanja najširoj publici – uticaj na kreiranje kolektivne memorije, na dugačkom putu ka formiranju identiteta. Neki od unapred predviđenih mehanizama podrazumevaju pravljenje kartica/ličnih karti kuća (ime i prezime autora, period gradnje, mesto/okrug, okolnosti i zanimljivosti), televizijske/video kratke priče o kućama (sećanje na profesora Ranka Radovića), te kreiranje simlifikovanih i prepoznatljivih prikaza kuća (silueta/logoa). Cilj radionice jeste upoznavanje ikoničkih kuća savremene srpske arhitekture, te formulisanje strategija njihove dalje mas-medijske popularizacije, kao materijala u postupku mapiranja prostora zajedničkog kulturnog identiteta.

 

četvrtak 6. oktobar: ANAMORFOZA

kabinet 519 (dr Ivana Bajšanski, Marko Lazić, DImitrije Nikolić)

U okviru radionice biće prikazani različiti načini izrade anamorfoze, koja predstavlјa jednu od najinteresantnijih optičkih varki u prostoru. To je vrsta slike kojom se postiže utisak percepcije nepostojećeg trodimenzionalnog prostora, koji je saglediv samo s jednog odabranog mesta posmatranja. Radionica se sastoji od tri celine. Osnovni deo je konstrukcija velike anamorfoze na podu prostorije, uz crtanje i sastavlјanje odgovarajućih elemenata u celinu kako bi se prikazala stepenasto oblikovana arhitektonska struktura. Uporedo će se crtati manje anamorfoze na papirima formata A4, gde će učesnici moći uz pomoć ogledala da izrade sopstvene anamorfoze. U cilјu prikaza primene anamorfoze pri stvaranju atraktivnih prostora, uz pomoć projektora biće prikazane gotove anamorfoze izvedene u različitim okruženjima. Rezultati radionice, odnosno izrađene anamorfoze, biće prikazani u vidu izložbe.

 

petak 7. oktobar: DIJALOG

kabinet 506 (Višnja Žugić, Slobodan Jović, Bojan Stojković) 

Zadatak radionice je koncipiranje, projektovanje i realizacija efemerne strukture – paviljona u prostoru Muzeja Vojvodine. Efemerna struktura, koja će biti predmet realizacije, treba da sa postojećim prostorom uspostavi aktivan odnos: dijalog / konflikt / sukob / interakciju / sadejstvo / tenziju… Posebna pažnja biće posvećena dualnoj prirodi tog odnosa: Trajno / efemerno; Programski definisano / programski nestabilno. Javna prezentacija će biti koncipirana kao debata / razgovor sa publikom, na teme koje inicira projektovani paviljon.

 

subota 8. oktobar: LUX EXPERIMENT

kabinet 505 (Dejan Ecet, Saša Medić, Milenko Radović, Jelena Despotović)

Radionica je posvećena istraživanju osvetljenja kroz izradu makete tri stana za tri grupe studenata. Reflektor na stalku će simulirati Sunce u različitim periodima dana, a zadatak studenata će biti da na licu mesta izrade fasade pomoću elemenata od stirodura i njihovom dispozicijom naprave različite ambijente unutar stanova koji će se potom fotografisati u odnosu na različite položaje reflektora. Cilj radionice je da se nađe idealan položaj elemenata na fasadi za određene prostorije u stanovima.

 

utorak 11. oktobar: STOLICA

kabinet 505 (Radomir Kojić, Saša Tkačenko)

Cilj radionice je sticanje elementarnih saznanja o modernom mobilijaru i savladavanje osnova projektovanja mobilijara: izradom radnog modela stolice, od dostupnih materijala (karton, natron papir lepenka..) u toku trajanja radionice.

 

sreda 12. oktobar:  JUXTACITY

kabinet 511 (Marina Carević, Ivana Maraš, Rastko Nožinić, Ranka Medenica)

Tema radionice  će biti idejno-konceptualna reinterpretacija grada Novog Sada kroz prizmu utopijskih, distopijskih, fiktivnih, hiperrealnih i načelno specifičnih ideja i koncepata urbane sredine iz različitih oblika medija i umetnosti. Drugim rečima, prikazaće se kako bi tkivo Novog Sada izgledalo kad bi se uklapalo u vizuelno-konceptualne ideje različitih primera iz medija i umetnosti.

 

četvrtak 13. oktobar: DIGITALNA FABRIKACIJA

kabinet 518 (Dejan Mitov, Marko Jovanović, Marko Vučić)

Radionica predstavlja sintezu geometrijske igre slobodnih formi savijenih od papira i maketarske veštine za izradu arhitektinskih struktura. Učesnici radionice rade zajedno na dizajnu i izvodjenju prostorne instalacije, sastavljene iz modula koji čine razvojne površi. Cilj radionice je da se učesnicima kroz igru i slobodan dizajn približe neki od tokova savremene arhitekture današnjice.

 

petak 14. oktobar: RETROVIZOR – PUT KROZ KULTURNO NASLEĐE VOJVODINE

kabinet 504 (dr Mirjana Sladić, dr Maria Silađi)

Tema radionice je istorija i graditeljsko nasleđe Vojvodine, koje će biti predstavljeno kroz različite instrumente i metode edukacije. Osmišljena je za širok spektar posetilaca, od najmlađeg uzrasta do starijih generacija. Radionica će, tokom dana, biti realizovana kroz interaktivne i logičke igre pomoću kojih će učesnici upoznati segment prošlosti Vojvodine, kulturno i graditeljsko nasleđe jednog određenog perioda na odabranom prostoru. Na ovaj način učesnici postaju aktivni činioci promocije i očuvanju baštine. Nakon radionice rezultati će biti prezentovani u obliku izložbe.

 

subota 15. oktobar: PROSTORI IGRE – TELO I PROSTOR U INTERAKCIJI

kabinet 501 (Milica Stojšić, Daniela Dimitrovska, Vladimir Ilić)

Radionica je posvećena ovladavanju veštinama umetnosti scenskog dizajna putem različitih nivoa interakcije tela i prostora, koji u sebi nose potencijal za stvaranje scenskog događaja. Cilj je istraživanje i osvajanje prostora igre pojedinačnim telima i telom grupe.