Rani javni uvid 2367: blok u Radničkoj pored Keja

0
pre 4 godine

JP “Urbanizam” objavilo je na ranom javnom uvidu plan koji se tiče lokacije u Radničkoj ulici, tačnije lokaliteta na uglu Radničke ulice i Keja žrtava racije. Napominjemo da je na internet stranici ovaj plan naveden kao “Konceptualni okvir plana detaljne regulacije prostora južno od Radničke ulice”, što je ozbiljan propust ovog javnog preduzeća, kako je evidentno da je u pitanju plan generalne regulacije.

2367-3-k-Koncepcija planskog resenja_page-0001

Kao što se vidi iz priložene grafike koju je priredio JP “Urbanizam”, na lokalitetu je predviđena izgradnja objekata za potreba državnih organa (kompleks Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Novi Sad i srodnih službi državnih organa), ali je zastupljena i namena “opštegradskog centra”. O ovom pojmu koji se sve više javlja u planovima i koji donosioci plana zloupotrebljavaju možete detaljnije čitati u tekstu koji smo objavili na našoj stranici prošlog meseca, tako što ćete kliknuti ovde.

Kao glavne problematične elemente ovog predloženog plana, izdvojili bismo nepravilnosti u okviru tekstualnog dela plana koje se tiču upravo namene opštegradskog centra, nedostatak raspisivanja obaveznog urbanističko-arhitektonskog konkursa (obaveza je propisana važećim Generalnim urbanističkim planom Novog Sada), kao i upitnost, odnosno neproverenost propisanih morfoloških i spratnih parametara u oblikovnom i vizuelnom smislu.

Vaše primedbe možete podneti najkasnije u sredu, 30.10.2019. Svu dokumentaciju u vezi plana možete naći ovde. Primedbe se podnose u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove u Radničkoj 2, ili slanjem poštom na istu adresu.

Primere naših podnetih primedbi možete videti ovde. Primedba vezana za ovaj plan biće dodata na našu internet stranicu nakon što se zavede u Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove.

Takođe, kako je ovo plan koji se nalazi na ranom javnom uvidu, biće prilike da se primedbe podnesu i kada plan bude ušao u proces javnog uvida, pri čemu ovaj plan može biti izmenjen u odnosu na primedbe podnete tokom ranog javnog uvida.

Urbanistička straža