Rezultati arhitektonsko-urbanističkog konkursa “Nova Mesta”

0
pre 5 godina

Projekat Fondacije Novi Sad 2021 pod nazivom “Nova mesta” pokrenuo je proces uređenja malih javnih površina u Mesnim zajednicama i prigradskim naseljima u Novom Sadu. Ovaj projekat najavljen je kao prvi infrastrukturni projekat predviđen za realizaciju u sklopu Novog Sada kao Evropske prestonice kulture 2021. godine.

“Nova mesta” metodološki uvodi direktno učešće građana u čitav proces, koji su kroz predloge lokacija za realizaciju, ankete i fokus grupe dali ključne odrednice za raspis urbanističko-arhitektonskog konkursa koje je sproveo DaNS i koji je završen 3. oktobra 2019. godine.

Stručni žiri radio je u sastavu:

1. dr Darko Polić, dipl.inž.arh., Predsednik Žirija;
2. Predrag Milutinović, dipl.inž.arh., član Žirija;
3. doc. dr Rene Lisac, dipl.inž.arh., član Žirija;
4. dr Ivana Miškeljin, dipl.inž.arh., član Žirija;
5. Aleksandar Panjković, dipl.inž.saobr., član Žirija;
6. Andrej Strehovec, dipl.inž.arh., zamenik člana Žirija

Izvestioci konkursa:

Violeta Stefanović, mast.inž.arh.
Tamara Stričević, dipl.inž.arh.

Žiri je doneo odluku o nagrađenim konkursnim rešenjima čija realizacija se očekuje u toku ove i naredne godine.

Kompletan izveštaj žirija možete preuzeti ovde.

Nagrađeni radovi:

Radovi su zapisani u formi: radna šifra/šifra pod kojom je rad predat.
Konačan spisak nagrađenih radova je sledeći:

1. Lokacija MZ Bukovac

PRVA NAGRADA
6/97772
Apostolović Nataša
Kujundžić Bojan
Rakić Aleksandra
Rudan Sofia
Stanić Sara

OTKUP
2/83514
Lazar Pavlović

POHVALA
8/13151
Simona Chingoska

POHVALA
44/31019
Stefan Radošević, grupa AΔA (ada)

2. Lokacija MZ Kisač

PRVA NAGRADA
28/A23DM
Milan Ivanović
Dušan Grujović
Dušan Međedović

POHVALA
37/02902
Stefan Radošević, grupa AΔA (ada)

3. Lokacija MZ Klisa

PRVA NAGRADA
1/59732
Lazar Pavlović

OTKUP
14/11277
Mirko Milanović

POHVALA
25/58671
Rok Dolinšek
Marko Brkić

4. Lokacija MZ Gavrilo Princip

PRVA NAGRADA
17/81196
Nemanja Kršić
Amer Ćuran

OTKUP
39/28159
Savić Ivana
Kovačević Jovana
Vujanović Vanja

 

 

1.
avatar
DaNS
35343 points
Dark mode