UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE raspisuje konkurs za dodelu GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU za 2019.godinu

0
pre 4 godine

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2019.godine za Godišnju nagradu „Aleksej Brkić“.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu  u   konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2019.

C. Nagrada za najuspeliji  studentski  projekat arhitekture studentima  arhitekture, nastao u  toku nastavnog procesa u protekloj 2019. godini.

Žiri za dodelu nagrada :

Predsednica:

Dr Snežana Vesnić, arhitekta, Beograd  

članovi  Žirija:

Dr Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta, Beograd
Dr Dijana Adžemović Anđelković, arhitekta, Beograd
Dr Nemanja Radusinović, arhitekta, Novi Sad
Miodrag Medar, arhitekta, Niš

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog Društva arhitekata,  grafičke priloge (situaciju osnove i preseke) koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati  ukupan gabarit obavezna predaja i digitalno  ( cd, dvd ili usb ) u pdf formatu, u rezoluciji do 150 dpi.
izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše;
predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal (ukoliko postoje) koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i podkrepljuje razlog za kandidaturu;
za predloženi studentski projekat, predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

prijavu kandidata sa informacijom o projektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu, grafičke priloge projekta koji će omogućiti uvid u sadržaj i rešenje, tekstualni opis projekta, preporuku predmetnog nastavnika kao i drugi raspoloživi materijal o studentskom projektuobaveznapredaja i digitalno ( cd, dvd ili usb ) u pdf formatu, u rezoluciji do 150 dpi.

Konkurs za nagradu se raspisuje  20.07.2020., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 30.09.2020.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, radnim danima od 10,00 do 14,00 časova, kontakti UAS/DAB:

011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs.

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode