Pregled podnetih primedbi

0
pre 5 godina

U okviru projekta “Urbanistička straža” smo podneli više primedbi na nacrte planova koji su se našli na javnom uvidu. Pored nas, primedbe su podnosile i druge organizacije i građanske inicijative, a pre svega i sami građani. Oni su se potom pojavljivali i na javnim sednicama pred Komisijom za planove, na kojima su branili svoje primedbe.

Ovde donosimo pregled primedbi koje smo podneli. One mogu poslužiti i kao primer drugima koji bi hteli da se aktivno uključe u proces učestvovanja u urbanističkom planiranju u Novom Sadu, a posebno građanima koji se prvi put susreću sa ovim procesom.

Kao i do sada, stojimo na raspolaganju svima kojima je potrebna pomoć ili asistencija u praćenju javnih uvida.

Primedba: Opštegradski centar

Primedba: Industrijska zona Sever II

Primedba: Adice

Primedba: Elektroluks Lasla Gala

Primedba: Radnička 2

Primedba: Južno od Radničke ulice

Primedba: Bulevar Evrope / most

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode