Rezultati konkursa poslovno – ugostiteljskog objekta i pešačko – infrastrukturnog mosta preko kanala DTD

0
pre 4 godine

Uprava za građevinsko zemljište i investicije objavila je rezultate arhitektonskog konkursa poslovno – ugostiteljskog objekta i pešačko – infrastrukturnog mosta preko kanala DTD u Novom Sadu, JN br. 1.2.226.

Predmet konkursa je izrada idejnog rešenja za pešačko – infrastrukturni most preko Kanala Dunav – Tisa – Dunav, kao i idejno arhitektonsko rešenje za poslovno – ugostiteljski objekat, koji se nalaze na ušću Kanala DTD u Dunav.
Cilj konkursa je detaljnija urbanističko – arhitektonska razrada svih elemenata u obuhvatu konkursa: mosta, pristupnih saobraćajnica, biciklističkog i pešačkog povezivanja sa okruženjem, način i vrstu uređenja zelenih i drugih slobodnih površina u okviru konkursne lokacije, kao i da se za objekat, određenog arhitektonskog programa (prema uslovima iz plana), izabere najkvalitetnije rešenje u skladu sa postojećim i perspektivnim kvalitetom ove atraktivne lokacije.
Zadatak konkursa je definicija i drugih oblikovnih elemenata prostora, od kojih su osnovni: parterno i hortikulturno uređenje, izbor urbanog mobilijara i rasveta prostora, kao i mogućnost fazne realizacije.

Nagrade:
Prva nagrada: 1.000.000,00 dinara
Druga nagrada: 700.000,00 dinara
Treća nagrada: 400.000,00 dinara
Otkup: 50.000,00 dinara

Kompletan izveštaj žirija možete pogledati ovde

Prva nagrada: ŠIFRA 012020 – kompletan konkursni rad pogledajte ovde

autorski tim – ARCVS:
arh Branislav Redžić
arh Dragan Ivanović
arh Zoran Milovanović
arh Dušan Milošev
arh Milica Tasić
arh Nevenka Redžić
autor konstrukcije: dig Sreto Kuzmanović
konsultant: arh Vanja Vukadinović Đurić
fotografija: Mlađen Jovanović
fotografija dron: Igor Srdić
prva

 

Druga nagrada: ŠIFRA 110111 – kompletan konkursni rad pogledajte ovde

autorski tim – Spring studio:
Maja Dragišić, arh.
Milan Božić, arh.
Milica Milosavljević, arh.
Jelena Kesić, arh.
Konstrukcija:
Rada Mladenović, dig.
Predrag Radojević, dig.

druga

 

Treća nagrada: ŠIFRA 251386 – kompletan konkursni rad pogledajte ovde

autorski tim:
Marija Krsmanović Stringheta, dipl. inž. arh.
Bruno Oliveira Stringheta, MArch
Mina Kordić, MArch
dr Milena Kordić, dipl. inž. arh.
Autori konstrukcije:
dr Milan Spremić, dipl. građ. inž.
dr Jelena Dobrić, dipl. građ. inž.
Saradnik projektant:
Julija Džogaz, MArch
3D vizualizacija:
Dimitrije Puzović, MArch

treca

 

Otkup: ŠIFRA 11ASC1 – kompletan konkursni rad pogledajte ovde

autorski tim:
Igor Čubra, dipl. inž. arh.
Jelena Čubra, dipl. inž. arh.
Jelena Škerović, mast. inž. arh.
Nenad Srebro, dipl. inž. građ.
Saradnik:
Jovana Filić, mast. inž. arh.

otkup

 

Nenagrađeni radovi pristigli na konkurs:

ŠIFRA RADA: 001100
AUTORI: AGM Beograd, Zvezdara, Marka Oreškovića 17
Dušan Stojanović, dipl.ing.arh.
Bojan Jovančević, dipl.ing.arh.
Luka Bunčić, dipl.ing.arh.
Stručni konsultanti: Boris Petrović, dia
Saradnici: Tijana Mačkić, dia
Koordinator: Nada Jelić, dia
Novak Novaković, dip.ing.građ.

kompletan projekat:  001100

 

ŠIFRA RADA:041012
AUTORI: Tamara Grbić, dipl.inž.arh.
Igor Jevtić, dipl.inž.građ.
Katarina Škrbić, dipl.inž.arh.
Sanja Đurđević, dipl.inž.arh.

kompletan projekat: 041012

 

ŠIFRA RADA:033921
AUTORI: Stefan Radovanović, mast.inž.arh.
Stefan Jakovljević, mast.inž.arh.
Ivan Pantić, dipl.inž.

kompletan projekat: 033921

 

ŠIFRA RADA:240586
AUTORI: Tibor Daniel Losoncz, mast.inž.građ.
doc. dr Danica Goleš, dipl.građ.inž.
Mijo Mandić, dipl.inž.arh.

kompletan projekat: 240586

 

ŠIFRA RADA:MSV274
AUTORI: Aleksandar Pavlović
Velibor Pavlović
Maja Kopta

kompletan projekat: MSV274

 

ŠIFRA RADA:BKI994 *Prekršena klauzula anonimnosti – rad je diskvalifikovan.
AUTORI: Radomir T.Trišić, dipl.građ.inž.
Vera D.Mitrović – Dišić, dipl.inž.arh.
Nikola Popović, dipl.inž.arh.
Stevo Marijanović, dipl.inž.arh.

kompletan projekat: BKI994

 

Izvor: Uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad